Friday May 19, 2023

Taringa - Ep 288 - Once Upon a Taima - Tokahaere - He Tohu Kauanuanu

Tokahaere e i ahatia koe e ngā atua o te pō? E te iwi tahuri mai ki tā tātou puninga o Once Upon a Taima. This week we recreate the story of Tokahaere and it's significance to the people of Raukawa.

All rights reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320